Đăng ký chương trình đào tạo CNTT định hướng thị trường Nhật Bản

Sau buổi làm việc của Khoa Công nghệ thông tin cùng các chuyên gia để giúp sinh viên K63 hiểu về ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội học bổng, cơ hội việc làm khi theo học các chương trình đào tạo thuộc nhóm CN1, Phòng Đào tạo thông báo:

  • Các sinh viên Khóa QH-2018 (K63) đã trúng tuyển vào nhóm ngành Công nghệ thông tin (CN1) nếu có nguyện vọng theo học chương trình đào tạo Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, làm đơn (theo mẫu đính kèm) nộp cho Phòng Đào tạo (Phòng 105-E3) trước ngày 23/8/2018;
  • Kết quả đăng ký chương trình đào tạo Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản sẽ được thông báo vào ngày 24/8/2018.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan