Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Khắc Thuận

      Tên đề tài luận án: Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ vật liệu vàng kích thước nano

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN KHẮC THUẬN          2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15 – 10 – 1985              4. Nơi sinh: Hà Nội

       5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1138/QĐ-CTSV ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ vật liệu vàng kích thước nano

8. Chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nano

9. Mã số: 944012801QTD

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Hoàng Nam Nhật

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Thông tin LATS của NCS Nguyễn Khắc Thuận

Bài viết liên quan