Chương trình trao đổi sinh viên tại Zurich, Thuỵ Sĩ trong năm 2019

      Ngày 02/01/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 02/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Zurich trong năm 2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau (đính kèm)

1. Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên

2. Thời gian tham gia: 01 kỳ hoặc 01 năm (bắt đầu từ kỳ học mùa Thu năm 2019, từ 16/09 đến 21/12/2019)

3. Chỉ tiêu: 04 sinh viên trong toàn ĐHQGHN.

       4. Kinh phí tham gia chương trình: Sinh viên được miễn phí tham dự chương trình và chi phí đăng ký học ban đầu. Các chi phí sinh hoạt khác sinh viên tự chi trả. Chi tiết các khoản chi phí sinh hoạt tại Thuỵ Sĩ sinh viên tham khảo trong tài liệu đính kèm theo văn bản này.

5. Điều kiện tham dự chương trình

– Là sinh viên đại học đã hoàn thành tối thiểu 02 học kỳ trở lên,

– Có điểm trung bình chung các học kỳ tới thời điểm nộp hồ sơ tối thiểu 2.80/4.0

– Trình độ ngoại ngữ:

      + Các khoá học bằng tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 hoặc tương đương.

      + Các khoá học bằng tiếng Đức: Có chứng chỉ tiếng Đức C1 được cấp bởi viện Goethe.

     + Trong trường hợp sinh viên chưa có các chứng chỉ ngoại ngữ, có thể xin xác nhận của giảng viên bản địa dạy tiếng Anh hoặc tiếng Đức đang công tác tại ĐHQGHN.

6. Hồ sơ đăng ký:

– Sinh viên hoàn thiện mẫu đăng ký của ĐHQGHN:

     + Đơn đăng ký (trong trường hợp sinh viên có nhu cầu đăng ký trao đổi 01 năm cần ghi rõ thời gian trao đổi 1 năm trong mục đăng ký)

+ Bảng điểm (bằng tiếng Anh) có xác nhận của đơn vị đào tạo;

+ Giấy khám sức khoẻ;

+ Chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Photo hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

      – Sinh viên đăng ký tham dự chương trình phải scan hồ sơ để nộp khi có yêu cầu

     Hồ sơ nộp cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Zurich, Thuỵ Sĩ”. Hồ sơ không trả lại.

      Nhà trường thông báo để sinh viên được biết. Sinh viên có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước 17h00, thứ Sáu, ngày 25/01/2019.

Bài viết liên quan