Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về học phần HKI năm học 2018-2019

      Thực hiện hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ đề nghị toàn thể sinh viên thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về môn học (gọi tắt là Khảo sát Đánh giá học phần hệ đại học) học kỳ I năm học 2018-2019 như sau:

1. Thời gian thực hiện: từ ngày 08/01/2019 đến ngày 20/01/2019.

2. Hình thức: phản hồi trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn sau:

– Truy cập địa chỉ: https://courses.uet.vnu.edu.vn/

– Đăng nhập với tài khoản email của VNU

      Ví dụ: nếu sinh viên có email được cấp bởi Trường Đại học Công nghệ nhưu sau: là sẽ có tài khoản đăng nhập hệ thống như sau:

  • Địa chỉ email: 15022807@vnu.edu.vn
  • Mật khẩu: abc123

      Thì đăng nhập vào hệ thống như sau:

  • Tên đăng nhập: 15022807
  • Mật khẩu: abc123

     – Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên thực hiện các bước sau:

  • Chọn chức năng “Khóa học của tôi”;
  • Chọn các môn học được đánh giá;
  • Chọn “Phiếu đánh giá môn học/hoạt động giảng dạy” để tiến hành đánh giá.

    Công tác lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về học phần và hoạt động giảng dạy của Nhà trường là nhiệm vụ bắt buộc trong năm học. Sinh viên có trách nhiệm phản hồi khách quan, trung thực và đúng thời gian quy định. Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ phản hồi sẽ bị trừ điểm rèn luyện. Trường Đại học Công nghệ bảo mật tuyệt đối thông tin phản hồi của sinh viên trong các hoạt động khảo sát nói trên.

     Mọi thắc mắc liên hệ theo địa chỉ email: dbcl-uet@vnu.edu.vn hoặc điện thoại: 0243.754.7480./.

Bài viết liên quan