Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản

    Ngày 06/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2899/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản học kỳ II, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Thời gian diễn ra chương trình: 01 học kỳ (kỳ học mùa Xuân năm 2019);

2. Chỉ tiêu: 02 học viên và 02 sinh viên;

3. Điều kiện tham gia chương trình:

       – Là sinh viên đại học năm thứ 2 đến kỳ I năm thứ 4 hoặc học viên cao học trong thời hạn đào tạo chuẩn, đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ trở lên;

– Có điểm trung bình chung tích luỹ tối thiểu 2.8/4.0;

     – Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là IELTS 5.5 hoặc tiếng Nhật tối thiểu N3 (người học cần tìm hiểu kỹ về yêu cầu ngôn ngữ với chương trình đào tạo trong văn bản đính kèm);

4. Kinh phí tham gia chương trình:

– Người học được miễn phí tham dự chương trình với Đại học CHUO;

– Các chi phí liên quan khác do người học tự chi trả;

5. Hồ sơ đăng ký:

– Người học hoàn thiện mẫu đơn đăng ký theo nội dung chương trình;

– Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện;

– Chứng chỉ ngoại ngữ;

– 01 bản photo hộ chiếu;

      Hồ sơ cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển sinh viên tham dự chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học CHUO”. Hồ sơ không trả lại.

     Người học có thể tìm hiểu thêm thêm thông tin về chương trình trong văn bản đính kèm và tại Website của Đại học CHUO: http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year/

       Nhà trường thông báo để người học được biết. Người học có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước thứ Hai, ngày 17/09/2018 (đối với học viên) và trước thứ Tư, ngày 10/10/2018 (đối với sinh viên).

Bài viết liên quan