Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý, năm học 2023-2024

Ngày 30/05/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo số 1865/ĐHQGHN-CT&CTHSSV về Chương trình học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý năm học 2023-2024 (gọi tắt là học bổng Đinh Thiện Lý). Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên có kết quả học tập đạt từ 2.6 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 (không xét đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2023);

– Có hoàn cảnh khó khăn;

– Có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội;

– Sinh viên nhận học bổng cần có tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank để Quỹ chuyển tiền học bổng;

– Sinh viên nhận học bổng phải có trách nhiệm tham gia các hoạt động do Quỹ học bổng tổ chức, phát động và chỉ được vắng mặt khi có lý do chính đáng;

– Sau khi được nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2023-2024, sinh viên phải nộp bổ sung bảng điểm của học kỳ 1, năm học 2023-2024 và giấy xác nhận tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội trong học kỳ 1 này để Quỹ xét tiếp học bổng học kỳ 2, năm học 2023-2024.

Lưu ý: Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, sinh viên sẽ không được Quỹ trao tiếp học bổng kỳ 2 và đơn vị cũng không được đề cử sinh viên khác thay thế.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: Học bổng là 14,000,000 đồng/sinh viên/năm học. Học bổng được chuyển vào tài khoản của sinh viên (mở tại Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank) thành 2 đợt theo từng học kỳ (mỗi đợt 7,000,000 đồng/sinh viên/1 học kỳ).

3. Chỉ tiêu học bổng: 03 sinh viên (Quỹ sẽ xét chọn 18 sinh viên, trong tổng số 22 sinh viên trong toàn ĐHQGHN đề cử tới Quỹ) .

4. Đăng ký học bổng

Sinh viên chuẩn bị các tài liệu sau:  

– Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2022 – 2023, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh (ghi rõ lý lịch bản thân, cảm tưởng và nguyện vọng của sinh viên);

– 02 thư giới thiệu của thầy/cô giáo;

– Giấy chứng nhận tham gia công tác xã hội, có xác nhận của đơn vị tổ chức;

– Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình năm 2023, có xác nhận của chính quyền địa phương.

* Sinh viên thực hiện cả 2 hình thức đăng kí sau:

– Đăng ký online theo hướng dẫn của Quỹ học bổng tại địa chỉ: https://forms.gle/RzXxKQrvScF5Ujzq8Hướng dẫn điền đơn Học bổng Đinh Thiện Lý.

– Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Đinh Thiện Lý, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có) và nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng CTSV trường ĐH Công nghệ (104-E3). Hồ sơ đã nộp không trả lại. Ngoài ra, đề nghị sinh viên hoàn thành mẫu kê khai thông tin cá nhân theo mẫu và gửi qua địa chỉ email: hangtt@vnu.edu.vn.

Đề nghị sinh viên tìm hiểu thông tin và tham gia chương trình nếu đủ điều kiện. Thời gian gửi hồ sơ tham dự tới phòng 104-E3 và email nói trên là trước 16h30 ngày 15/06/2023. Nhà trường sẽ không giải quyết cho các trường hợp nộp sau thời hạn nói trên.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan