THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ TRONG KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

STT Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Đề cương nghiên cứu Hồ sơ
chuyên môn
I Chuyên ngành Khoa học máy tính
1 Phạm Đức Anh Nam 26/02/1989 Hà Nội 31,2 73,4
II Chuyên ngành Hệ thống thông tin
2 Nguyễn Thanh Tuyền Nam 17/02/1986 Hà Nội 38,2 80,4
III Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
3 Hà Xuân Sơn Nam 21/04/1982 Phú Thọ 35,6 83,2
4 Phạm Thị Quỳnh Trang Nữ 26/01/1979 Nam Định 37,4 86,0

Bài viết liên quan