Th12
20

Hoàn thành tốt việc kiểm định Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử theo chuẩn AUN-QA

    Ngày 20/12, tại Lễ bế mạc chương trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử theo tiêu chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA).     Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có PGS.TS. Nantana […]

Chi tiết
Th12
18

Khai mạc kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện từ, Trường ĐHCN theo chuẩn AUN-QA

     Sáng ngày 18/12, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN đã bắt đầu triển khai đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử của Nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học khu vực […]

Chi tiết
Th12
18

(Ảnh) Lễ Khai mạc kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Trường ĐHCN theo chuẩn AUN-QA

     Vào sáng ngày 18/12, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã bắt đầu triển khai đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử của Nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường […]

Chi tiết
Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo

Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: STT Tên văn bản Số công văn Ngày tháng   Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 1 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học  […]

Chi tiết
Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN

Văn bản về ĐBCL của ĐHQGHN năm 2017-2018: Stt Tên văn bản Số công văn Ngày tháng  1 Tổ chức tập huấn về TĐG và viết báo cáo TĐG phục vụ KĐCL cơ sở giáo dục và CTĐT 21/TB-ĐBCL 06/03/2018  2 Tổ chức hội thảo tập huấn “Ứng dụng truyền thông xã hội trong nghiên […]

Chi tiết
Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Công Nghệ

Kiểm tra điều kiện ĐBCL CTĐT cử nhân hệ chuẩn theo tiêu chuẩn AUN-QA. Xem chi tiết tại 560.dbcl Đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT của Trường ĐHCN năm 2018. Xem chi tiết tại 417.dbcl Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách CTĐT […]

Chi tiết
Th12
22

Đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

      Ngày 21/12, tại Trường Đại học Công nghệ đã diễn ra lễ khai mạc đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm thuộc Khoa Công nghệ Thông tin.        Tham gia đoàn đánh giá có TS. Trần Thị Hoài – […]

Chi tiết
Th4
15

Lễ bế mạc đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghệ theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo

       Ngày 15/4/2016, tại Trường Đại học Công nghệ đã diễn ra Lễ bế mạc đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghệ theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo.        Tham dự Lễ bế mạc có PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia […]

Chi tiết
Trang 3 của 41234