Đánh giá ngoài trực tuyến chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

   Từ ngày 21 – 25/02/2022, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phối hợp với Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) tổ chức đánh giá ngoài chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu bằng hình thức trực tuyến.

   Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Đoàn đánh giá của AUN-QA không sang trực tiếp mà thực hiện đánh giá theo hình thức trực tuyến. Theo đó, Đoàn đánh giá AUN-QA sẽ triển khai trực tuyến các công tác đánh giá cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo gồm ĐHQGHN, Trường ĐHCN và Khoa Công nghệ thông tin; phỏng vấn lãnh đạo khoa, tổ soạn thảo báo cáo Tự đánh giá, bộ môn Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; phỏng vấn sinh viên, cựu sinh viên.

   Trước đó, Trường ĐHCN đã phối hợp với Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á tổ chức lễ khai mạc vào ngày 21/02/2022. Trường ĐHCN với sự hỗ trợ của Viện Đảm bảo chất lượng (ĐHQGHN) cùng đội ngũ chuyên gia đánh giá ngoài đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, hoàn thiện các hồ sơ minh chứng và các điều kiện cần thiết khác để nộp cho AUN-QA. Đồng thời, Trường ĐHCN đã triển khai hướng dẫn, tổ chức các buổi kiểm tra kỹ thuật tại các đơn vị có CTĐT được kiểm định.

   Một số hình ảnh của công tác đánh giá ngoài diễn ra tại Trường:

(UET-News)

Bài viết liên quan