Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo

Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: STT Tên văn bản Số công văn Ngày tháng   Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 1 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học  […]

Chi tiết
Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN

Văn bản về ĐBCL của ĐHQGHN năm 2017-2018: Stt Tên văn bản Số công văn Ngày tháng  1 Tổ chức tập huấn về TĐG và viết báo cáo TĐG phục vụ KĐCL cơ sở giáo dục và CTĐT 21/TB-ĐBCL 06/03/2018  2 Tổ chức hội thảo tập huấn “Ứng dụng truyền thông xã hội trong nghiên […]

Chi tiết
Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Công Nghệ

Kiểm tra điều kiện ĐBCL CTĐT cử nhân hệ chuẩn theo tiêu chuẩn AUN-QA. Xem chi tiết tại 560.dbcl Đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT của Trường ĐHCN năm 2018. Xem chi tiết tại 417.dbcl Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách CTĐT […]

Chi tiết