Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo

Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: STT Tên văn bản Số công văn Ngày tháng   Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 1 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học  […]

Bởi Tuyết Nga | Văn bản liên quan
Chi tiết
Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN: STT Tên văn bản Số công văn Ngày tháng 1   Hướng dẫn khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy bằng thứ nhất trình độ đại học 3890/HD-ĐHQGHN 05/12/2016 2   Hướng dẫn Đánh giá chất lượng và kiểm […]

Chi tiết
Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Công Nghệ

Báo cáo tổng kết hoạt động ĐBCL năm học 2011-2012. Xem chi tiết tại đây. Kế hoạch công tác ĐBCL năm học 2011-2012. Xem chi tiết tại đây. Quyết định thành lập Ban thư ký và Các nhóm chuyên trách cho công tác tự đánh giá của Trường ĐHCN – ĐHQGHN. Xem chi tiết tại đây Quyết định […]

Bởi Tuyết Nga | Văn bản liên quan
Chi tiết