Kiểm định chất lượng

      Trường Đại học Công nghệ là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động kiểm định chất lượng. Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã thực hiện nhiều đợt đánh giá, kiểm định cấp đơn vị đào tạo và cấp chương trình đào tạo. 1. Kiểm định chất […]

Bởi Tuyết Nga | Kiểm định chất lượng
Chi tiết
Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo

Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: STT Tên văn bản Số công văn Ngày tháng   Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 1 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học  […]

Chi tiết
Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN

Văn bản về ĐBCL của ĐHQGHN năm 2017-2018: Stt Tên văn bản Số công văn Ngày tháng  1 Tổ chức tập huấn về TĐG và viết báo cáo TĐG phục vụ KĐCL cơ sở giáo dục và CTĐT 21/TB-ĐBCL 06/03/2018  2 Tổ chức hội thảo tập huấn “Ứng dụng truyền thông xã hội trong nghiên […]

Chi tiết
Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Công Nghệ

Kiểm tra điều kiện ĐBCL CTĐT cử nhân hệ chuẩn theo tiêu chuẩn AUN-QA. Xem chi tiết tại 560.dbcl Đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT của Trường ĐHCN năm 2018. Xem chi tiết tại 417.dbcl Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách CTĐT […]

Chi tiết

Đăng kí đại biểu tham dự hội thảo qua mạng trực tuyến

Thực hiện công văn số 2682/BGDĐ-NGCBQLCSGD ngày 24/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản hồi từ người học về Hoạt động giảng dạy của Giảng viên và công văn số 1496/ĐHQGHN-TCCB ngày 15/5/2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Đăng kí đại […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo, tập huấn
Chi tiết
Trang 1 của 212