Th9
08

Đề nghị danh sách SV được nhận học bổng Kumhoo Asiana, học kì I, năm học 2017-2018

       Thực hiện Công văn số 3204/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 17/8/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “chương trình học Kumho Asiana kỳ 1, năm học 2017-2018”, Trường Đại học Công nghệ tiến hành xét chọn được sinh viên trong Danh sách SV đề nghị xét học bổng Kumhoo Asiana.

Chi tiết
Th9
07

Đăng ký nhận học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2017-2018

       Ngày 06/9/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 3388/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về việc “chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau: 1. Đối tượng và tiêu chuẩn […]

Chi tiết
Th9
07

Công cụ mới phát hiện tế bào ung thư

        Đề tài “Phát hiện tế bào ung thư dựa vào công nghệ điện môi điện di và cảm biến điện dung” của hai sinh viên Khoa Điện tử viễn thông (Trường Đại học Công nghệ) đã đạt giải Nhất tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 […]

Chi tiết
Th9
05

Thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản-Ngân hàng Tokyo – Mitsubishi (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2017-2018

      Thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản-Ngân hàng Tokyo – Mitsubishi (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2017-2018 cho sinh viên của ĐHCN như sau:       1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:        – […]

Chi tiết
Th8
31

Đăng ký nhận học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018

       Ngày 28/08/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn của ĐHQGHN, số 3299 /ĐHQGHN-CTHSSV, thông báo về “chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau: […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th8
31

Đăng ký nhận học bổng Kumho Asiana, học kỳ 1, năm học 2017-2018

     Ngày 17/08/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 3204/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về việc “chương trình học bổng Kumho Asiana, học kỳ 1, năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th8
31

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH DINE Việt Nam

     Công ty TNHH DINE Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, trực thuộc Công ty Dine Inc., Hàn Quốc. DINE Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp dụng cụ cắt, cho máy khoan, máy tiện, máy CNC, dùng để gia công kim loại. Hiện nay, do […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ hội việc làm
Chi tiết

Hoạt động Công tác Sinh viên

      Công tác sinh viên là một trong những hoạt động được Nhà trường quan tâm và chăm lo thường xuyên. Hằng năm, vào đầu năm học mới, Nhà Trường tổ chức “Tuần lễ hội nhập sinh viên” với các hoạt động Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên và phổ biến các nội […]

Bởi Tuyết Nga | Sinh viên
Chi tiết