Th10
09

Các Quyết định hưởng chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập

     Nhà trường đã ban hành các quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội trong HKI năm học 2019-2020 cho sinh viên như ở các file đính kèm. Kinh phí trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập sẽ được chuyển vào […]

Chi tiết
Th10
09

Chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Indonesia kỳ II năm học 2019-2020

      Ngày 02/10/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 3079/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên của Đại học Indonesia (UI) trong học kỳ II, năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian tham dự: học kỳ II, năm […]

Chi tiết
Th10
09

Đề cử các sinh viên được nhận học bổng Kumho Asiana, Shinyo, Nguyễn Trường Tộ, năm học 2019-2020

    Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về các chương trình học bổng Kumho Asiana, Shinyo, Nguyễn Trường Tộ, năm học 2019-2020, căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ, ngày 09/10/2019, Trường Đại học Công nghệ đã xét chọn được các sinh viên, có tên trong […]

Chi tiết
Th10
07

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản

     Ngày 26/09/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 3005/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:       1. Thời gian diễn ra chương trình: Học kỳ II, năm học […]

Chi tiết
Th10
07

Đề cử học bổng Mitsubishi, năm học 2019-2020

     Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Mitsubishi, năm học 2019-2020, căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ ngày 17/9/2019, Trường Đại học Công nghệ đã xét chọn được các sinh viên, có tên trong Danh sách, kính đề nghị ĐHQGHN […]

Chi tiết
Th10
02

Đăng ký nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ, năm học 2019-2020

   Ngày 02/10/2019, trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 3064/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 01/10/2019, của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ, năm học 2019-2020. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học […]

Chi tiết
Th10
02

Đăng ký nhận học bổng Kumho Asiana, học kỳ 1, năm học 2019-2020

    Ngày 02/10/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn thông báo về “chương trình học bổng Kumho Asiana, học kỳ 1, năm học 2019-2020 (sinh viên năm thứ nhất)”.     Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau: 1. Chỉ […]

Chi tiết
Th10
01

Đăng ký nhận học bổng Brother, năm học 2019-2020

    Ngày 26/9/2019, trường Đại học công nghệ nhận được thông báo từ Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (BIVN) về chương trình học bổng Brother, năm học 2019-2020.     Học bổng Brother đã được thực hiện từ năm 2009 đến nay đã được 10 năm. Mỗi năm công ty sẽ […]

Chi tiết
Trang 10 của 39« First page...89101112...2030...Trang cuối »