Th3
05

Lùi thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập, trong HKII năm học 2019-2020

    Theo chỉ đạo của Đại học Quốc Gia Hà Nội, sinh viên trong toàn bộ ĐHQGHN bắt đầu đi học trở lại từ ngày 02/3/2020. Để đồng bộ với kế hoạch trên, Nhà trường trân trọng thông báo:     – Lùi thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ Miễn […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th2
14

Lùi thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập, trong HKII năm học 2019-2020

    Theo chỉ đạo của Đại học Quốc Gia Hà Nội ngày 14/02/2020 về việc “cho học sinh sinh viên nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Conrona”, sinh viên trong toàn bộ ĐHQGHN được nghỉ học đến hết tháng 2/2020. Để đồng bộ với kế […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th1
17

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020

    Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn/giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;    Căn […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th10
09

Các Quyết định hưởng chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập

     Nhà trường đã ban hành các quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội trong HKI năm học 2019-2020 cho sinh viên như ở các file đính kèm. Kinh phí trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập sẽ được chuyển vào […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th9
13

Đăng ký miễn giảm học phí cho sinh viên khóa QH-2017, ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng – Giao thông và ngành Kỹ thuật máy tính

    Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phòng Công tác sinh viên sẽ thực hiện các thủ tục xét và đề nghị miễn giảm học phí cho sinh viên khóa QH-2017, ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng – giao thông và ngành […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th8
29

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020

     Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn/giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;     […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th1
28

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2018-2019

    Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;   […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th9
11

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2018-2019

   Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;    Căn […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Trang 4 của 512345