Th3
20

Miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên đại học hệ chính quy hệ Chất lượng cao theo thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

     Nhà trường ban hành Quyết định số 214/QĐ-CTSV ngày 20/3/2018 về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên đại học hệ chính quy hệ Chất lượng cao theo thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.      Sinh viên đại học hệ chính quy […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th3
07

Danh sách nộp hồ sơ đề nghị miễn/giảm học phí trong học kì II, năm học 2017-2018

Nhà trường thông báo danh sách nộp hồ sơ đề nghị miễn/giảm học phí trong học kì II, năm học 2017-2018. Thời hạn để sinh viên nộp bổ sung hồ sơ: trước 16h30 thứ Hai ngày 12/3/2018. Sinh viên xem Danh sách nộp hồ sơ miễn giảm học phí và thực hiện bổ sung hồ sơ […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th1
24

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017-2018

    Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;   […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th11
08

Bổ sung danh sách miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017-2018

       Nhà trường ban hành Quyết định số 1077/QĐ-CTSV ngày 8 tháng 11 năm 2017 về việc điều chỉnh đối tượng miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên Lô Thị Huyền. Quyết định với nội dung miễn 100% học phí học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th11
02

Điều chỉnh đối tượng miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên Lò Văn Chọi

      Nhà trường ban hành Quyết định số 1051/QĐ-CTSV ngày 1 tháng 11 năm 2017 về việc điều chỉnh đối tượng miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên Lò Văn Chọi. Quyết định với nội dung miễn 100% học phí học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th10
29

Quyết định miễn giảm học phí, học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên các hệ đào tạo chuẩn và hệ chất lượng cao

        Nhà trường ban hành các Quyết định số 1038/QĐ-CTSV và số 1037/QĐ-CTSV ngày 27/10/2017 về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên đại học hệ chính quy và hệ chất lượng cao.  Sinh viên hệ đào tạo chuẩn xem trực tiếp trong Danh sách sinh viên đào […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th10
16

Thông báo thu hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I 2017-2018

     Theo thông báo ngày 25/9/2017, ngày 13/10/2017 là thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ đề nghị xét miễn giảm học phí (MGHP). Phòng công tác sinh viên thông báo các danh sách sau:  Các SV tiếp tục được MGHP trong HKI năm học 2017-2018 mà không phải làm lại hồ sơ […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th9
25

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017-2018

      Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Trang 5 của 512345