Th3
10

Hoàn thiện hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021

    Ngày 19/02/2021, Nhà trường đã có thông báo số 54/TB-CTSV, về việc Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021. Trong đó có nêu rõ: Do tình hình dịch bệnh covid-19, đề nghị sinh viên sau khi chuẩn bị xong giấy tờ cần thiết thì scan/chụp ảnh rõ […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th2
18

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021

   Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn/giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;    Căn cứ […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th10
29

Danh sách sinh viên được miễn/giảm học phí trong học kỳ I, năm học 2020-2021

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th10
13

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 2)

   Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn/giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;    Căn cứ […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th10
01

Cập nhật danh sách nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I 2020-2021

   Theo thông báo số 330/TB-CTSV ngày 04/9/2020, về việc Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021, thời hạn để hoàn thành hồ sơ và nộp tại phòng Công tác sinh viên (104-E3) là thứ Tư, ngày 23/9/2020.    Đề nghị Sinh viên kiểm tra thông tin trong Danh sách cập nhật […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th9
07

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 1)

   Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn/giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;     Căn […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th4
03

Danh sách miễn giảm học phí học kỳ II, năm học 2019-2020

    Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th3
26

Kết quả nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020

   Ngày 17/01/2020, Nhà trường có thông báo số 33/TB-CTSV về việc nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020 và các thông báo ngày 14/2/2020 và 05/3/2020 về việc lui thời hạn nộp hồ sơ. Nay Nhà trường thông báo kết quả nộp hồ sơ MGHP trong HKII năm […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Trang 3 của 512345