Th8
12

Hoàn thành việc nộp hồ sơ MGHP, HTCPHT, TCXH trong năm học 2021-2022

    Trong năm học 2021-2022, vì lí do giãn cách xã hội, sinh viên học online, để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, trường ĐHCN đã ban hành các thông báo cho phép sinh viên nộp hồ sơ hưởng chế độ Miễn/giảm học phí (MGHP), Hỗ trợ chi phí học tập (HTCPHT), Trợ […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th4
06

Nộp hồ sơ bản gốc để hưởng chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội trong HKII năm học 2021-2022

   Ngày 14/02/2022, trường ĐH Công nghệ đã thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chính sách MGHP, HTCPHT và TCXH.  https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022/ https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-huong-chinh-sach-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ki-ii-nam-hoc-2021-2022/ https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-nhan-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022/   Theo đó, tại thời điểm thông báo, do sinh viên đang trong thời gian học tập trực tuyến nên các sinh viên nộp hồ sơ dưới dạng bản pdf […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th3
03

Miễn/giảm học phí học kỳ II năm học 2021-2022 cho các sinh viên đại học hệ chính quy

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th3
01

Cập nhật danh sách nộp hồ sơ miễn giảm học phí, học kỳ II năm học 2021-2022

   Theo thông báo ngày 14/02/2022. https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022/    Hiện nay đã hết thời gian gian nộp hồ sơ MGHP HKII năm học 2021-2022.    Phòng CTSV trường ĐHCN xin cập nhật danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ (tính đến ngày 01/3/2022) (đính kèm)    Tiếp sau đây, phòng CTSV sẽ kính trình Ban Giám Hiệu và […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th2
14

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2021-2022

    Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th11
11

Miễn/giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho các sinh viên Trường Đại học Công nghệ

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th10
26

Cập nhật danh sách nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I 2021-2022

  Theo thông báo ngày 15/10/2021, về việc Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022 https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-nam-hoc-2021-2022/, thời hạn để hoàn thành việc nộp hồ sơ  ngày 22/10/2021.    Đề nghị Sinh viên kiểm tra thông tin trong Danh sách. Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ hộp thư hangtt@vnu.edu.vn. Thời hạn cuối để gửi […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th10
15

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022

    Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Trang 2 của 512345