Chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Kỹ năng bổ trợ):   123 tín chỉ – Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo

1.   Chuẩn đầu ra về kiến thức PLO1: Diễn giải (2) được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng; PLO2: Vận dụng (3) được kiến thức cơ bản của […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo – Tên ngành đào tạo: + Tên tiếng Việt: Trí tuệ nhân tạo + Tên tiếng Anh: Artificial Intelligence – Mã số ngành đào tạo: 7480207 – Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân – Thời gian đào tạo: 4 năm – Tên văn bằng sau […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kỹ năng bổ trợ): 150 tín chỉ – Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức PLO1: Diễn giải được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng. PLO2: Vận dụng được kiến thức cơ bản của Toán học, […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo – Tên ngành đào tạo: + Tên Tiếng Việt: Kỹ thuật máy tính + TênTiếng Anh: Computer Engineering – Mã số ngành đào tạo: 7480106 – Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư – Thời gian đào tạo: 4,5 năm – Tên văn bằng sau tốt […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kỹ năng bổ trợ): 135 tín chỉ – Khối kiến thức chung: 26 tín chỉ – Khối kiến thức theo lĩnh vực: 19 […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức PLO 1: Diễn giải được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng. PLO 2: Vận dụng được kiến thức về khoa học […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Trang 4 của 83« First page...23456...102030...Trang cuối »