Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo – Tên ngành đào tạo: + Tên Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông + Tên Tiếng Anh: Electronics and Communications Engineering Technology – Mã số ngành đào tạo: 7510302 – Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân – Thời gian đào tạo: […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kỹ năng bổ trợ):  135 tín chỉ – Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức 1.1. Kiến thức chung PLO1: Diễn giải (2) được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng. 1.2. Kiến thức theo lĩnh vực PLO2: […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo – Tên ngành đào tạo: + Tên Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử + Tên Tiếng Anh: Mechatronics Engineering – Mã số ngành đào tạo: 7510203 – Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân – Thời gian đào tạo: 4 năm – Tên văn […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Kỹ năng bổ trợ): 150 tín chỉ – Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức 1.1. Kiến thức chung PLO1: Diễn giải (2) được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng. 1.2. Kiến thức theo lĩnh vực […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo – Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa + Tiếng Anh: Control Engineering and Automation – Mã số ngành đào tạo: 7520216 – Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư – Thời gian đào tạo: 4,5 năm – […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Kỹ năng bổ trợ): 136 tín chỉ – Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Trang 5 của 83« First page...34567...102030...Trang cuối »