Th3
31

Thông tin luận án của NCS Lê Khắc Quynh

      Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chế tạo cảm biến từ trường có kích thước micro-nano dạng cầu Wheatstone dựa trên hiệu ứng từ-điện trở dị hướng”. 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Khắc Quynh                                […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th3
31

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Phương Thảo

Tên đề tài luận án: Xây dựng đồ thị tái tổ hợp di truyền cho dữ liệu hệ gen. 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Thảo          2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 07/11/1983                            […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th3
13

Tiếp tục triển khai công tác dạy – học trực tuyến trong học kỳ II, 2019-2020

    Thực hiện công văn số 737/ĐHQGHN-CT&CTTHSSV về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Đại học Quốc Gia Hà Nội ngày 9/03/2020, phòng Đào tạo (P.ĐT) trân trọng thông báo tới toàn thể Thầy/Cô, các bạn sinh viên, học viên sau đại học (gọi chung là sinh viên), các đơn vị trong Trường: […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th3
13

Tạm hoãn lịch semina Toshiba và trao học bổng Toshiba đợt 2

    Do diễn biến phức tạp của dịch cúm Covid 19, ĐHQGHN và Quỹ học bổng Toshiba đã trao đổi và thống nhất: Tạm hoãn lịch tổ chức báo cáo khoa học và trao học bổng Toshiba đợt 2 (sáng ngày 18/3 như đã thông báo)      Khi nào có thông tin mới […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th3
12

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kebangsaan, Malaysia

      Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 712/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kebangsaan, Malaysia (UKM) năm 2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Đối tượng: Sinh viên/học viên cao học (sau đây gọi tắt […]

Chi tiết
Th3
12

Đăng ký tham gia chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2020

     Ngày 17/02/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 528/ĐHQGHN-CT&CTHSSV thông báo về chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2020. Thông tin chi tiết về học bổng như sau: 1. Tiêu chuẩn và đối tượng xét […]

Chi tiết
Th3
12

Chương trình học bổng HB Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020

    Ngày 12/3/2020, trường ĐHCN nhận được thông tin chương trình học bổng HB Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020 từ Chính phủ Công hòa Indonesia cho sinh viên Việt nam học thạc sĩ và cử nhân 19 trường đại học tương ứng ở của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đang trong quá […]

Chi tiết
Th3
10

Tóm tắt LATS của NCS Nguyễn Ngọc Vũ

      Tên đề tài luận án:   Kỹ thuật nâng cấp ontology khí hậu Việt Nam dựa trên nguồn tài nguyên Web.       Họ và tên:   Nguyễn Ngọc Vũ                                          Giới tính: Nam       Ngày sinh:  17/10/1982                                                    Nơi sinh:  Thái Bình       Quyết định công nhận NCS số 985/QĐ-CTSV […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết