Triệu tập người học tham gia phỏng vấn khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

    Thực hiện kế năm học 2022-2023, kế hoạch nhiệm vụ công tác Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và theo yêu cầu của Đoàn đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường triệu tập người học tham gia phỏng vấn khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục như sau:

1. Thời gian: 9h – 10h15 thứ Năm, ngày 10/11/2022

2. Địa điểm: Phòng 107 – G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Danh sách người học (Danh sách)

       Đề nghị người học có tên trong danh sách được triệu tập tham gia phỏng vấn có mặt tại địa điểm được thông báo trước 15 phút, trang phục lịch sự, trả lời đúng, trúng và khách quan các câu hỏi của đoàn đánh giá. Nếu người học có lịch học trùng với thời gian được triệu tập thì thông báo cho giảng viên để xin nghỉ học và tham gia phỏng vấn.

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan