Nộp học phí học kỳ I năm học 2022-2023 và các khoản nợ (nếu có) của HVCH/NCS

Trong học kì I năm học 2022-2023, Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí của các Nghiên cứu sinh/Học viên cao học (sau đây gọi chung là người học).  

Nhà trường thông báo về hình thức và thời hạn nộp học phí như sau:

I. Hình thức nộp

Người học nộp học phí qua Ngân hàng theo một trong các cách sau:

     1. Người học nộp tiền vào tài khoản (TK) cá nhân tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy (do Nhà trường mở cho người học lúc nhập học hoặc đã liên kết với TK thu học phí của Nhà trường), số dư tối thiểu là 50.000 đồng + Tổng số tiền phải nộp theo danh sách đính kèm (Danh sách 1, Danh sách 2).

     2. Trường hợp người học không thể nộp được theo cách trên, có thể chuyển khoản trực tiếp học phí vào TK thu học phí của Nhà trường theo thông tin như sau:

Tên người nhận: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Số Tài khoản: 21510001409100

Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung: <Mã người học> <Họ tên> Nộp HP K1

(VD: 20025000 Nguyen Van A Nop HP K1)

(yêu cầu người học chuyển đúng số tiền theo thông báo, không làm tròn số)

     Người học có thắc mắc về thu-nộp học phí hoặc tài khoản đóng học phí có thể liên hệ trực tiếp đến phòng thu học phí theo số điện thoại 024.3754 9401 trong giờ hành chính hoặc gửi qua E-mail: quynhnt@vnu.edu.vn để được giải đáp.

II. Thời hạn và hình thức xử lý

1. Thời hạn nộp: Từ thứ Sáu, ngày 21/10/2022 đến hết chủ Nhật, ngày 27/11/2022.

2. Hình thức xử lý:

     Nghiên cứu sinh không nộp học phí sẽ bị đưa vào danh sách cấm báo cáo tiến độ, ngừng cung cấp các dịch vụ. Nghiên cứu sinh nợ học phí từ 2 học kỳ trở lên sẽ bị đưa vào danh sách buộc thôi học.

     Học viên cao học không nộp học phí sẽ bị đưa vào danh sách cấm thi, cấm đăng ký học kỳ tiếp theo. Học viên cao học nợ từ 2 học kỳ trở lên sẽ bị đưa vào danh sách buộc thôi học

      Đề nghị các Khoa/Viện/Bộ môn phối hợp nhắc người học nộp học phí đúng thời gian quy định.

      Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan