Th9
12

Chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ PonyChung tài trợ đợt tháng 3 năm 2019

     Ngày 06/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2894/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung (PCF) tài trợ đợt tháng 03 năm 2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. […]

Chi tiết
Th9
07

Đăng ký tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ, đợt tháng 3 năm 2019

      Ngày 06/9/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 2894/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ đợt tháng 3 năm 2019. Thông tin chi tiết về học bổng như sau: 1. Tiêu chuẩn […]

Chi tiết
Th9
06

Kết quả đăng ký học học kỳ I (đợt 1) năm học 2018-2019

     Căn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ I (đợt 1) năm học 2018-2019 bậc sau đại học, Phòng Đào tạo (P.ĐT) xin trân trọng thông báo: 1. Danh sách các lớp môn học hủy do sĩ số đăng ký học không đủ theo yêu cầu: TT LHP Tên học phần […]

Chi tiết
Th9
01

Lịch nghỉ bù Quốc Khánh 02/09

       Căn cứ công văn số 437/TB-HCQT ngày 28/08/2018 về lịch nghỉ bù ngày Quốc Khánh 02/09 của trường Đại học Công nghệ, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo:         Tất cả giảng viên và người học (Đại học và Sau đại học) được nghỉ dạy và học vào thứ Hai, ngày […]

Chi tiết
Th8
21

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Khắc Thuận

      Tên đề tài luận án: Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ vật liệu vàng kích thước nano 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN KHẮC THUẬN          2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 15 – 10 – 1985              4. Nơi […]

Chi tiết
Th8
17

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Hường

Tên đề tài luận án: Một số phương pháp kiểm chứng tái cấu trúc phần mềm. 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Thị Hường                  2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 02/02/1983                                […]

Chi tiết
Th8
15

Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1) năm học 2018-2019

      Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1), năm học 2018-2019”. Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ giảng dạy của đơn vị mình và cán bộ mời giảng. […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th8
15

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Trần Hồng Việt

     Tên đề tài luận án: Cải tiến chất lượng dịch máy thống kê cho cặp ngôn ngữ Anh – Việt dựa vào cây phân tích cú pháp phụ thuộc Họ và tên:   Trần Hồng Việt                                             Giới tính: Nam Ngày sinh:  16/11/1979                                                    Nơi sinh:  Hà Nội        Quyết định công nhận NCS […]

Chi tiết
Trang 8 của 26« First page...678910...20...Trang cuối »