Th2
17

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Tú

Tên đề tài luận án: Hỏi đáp tự động sử dụng nhiều nguồn tri thức 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Tú                                          2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 21/10/1982          […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th2
16

Tuyển sinh đi học tại Ba Lan và U-crai-na năm 2022

   Nhà trường nhận được thông báo số 74/TB-BGDĐT ngày 25/01/2022 về việc tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022 và thông báo số 90/TB-BGDĐT ngày 26/01/2022 về việc tuyển sinh đi học tại U-crai-na. Đây là các học bổng diện Hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Ba Lan/U-crai-na. […]

Chi tiết
Th2
09

Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2021-2022 bậc sau đại học

    Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2021-2022 bậc sau đại học”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh (NCS) lưu ý […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th1
20

Cấm đăng ký môn học, học kỳ II năm học 2021-2022

   Trong học kì I năm học 2021-2022 và các học kỳ trước đó, Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí của các Nghiên cứu sinh/Học viên cao học/sinh viên chương trình chuẩn/chương trình CLC TT23/bằng kép/… (sau đây gọi chung là người học).      Tính đến ngày […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th1
13

Báo cáo chương trình học bổng Toshiba năm học 2021-20222

   Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức trao học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2021-2022 cho 14 học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên).    Theo quy định của Quỹ học bổng, những học viên trong Danh sách phải báo cáo kết quả nghiên cứu tại buổi […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th1
06

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Bùi Thị Hồng Nhung

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu kỹ thuật biểu diễn và phân cụm vết trong phát hiện mô hình quy trình. 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thị Hồng Nhung                                 2. Giới tính:Nữ 3. Ngày sinh:25/04/1979      […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th12
23

Thông tin luận án của NCS Lê Thị Thanh Lưu

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tích hợp tri thức trong logic khả năng dựa trên kỹ thuật đàm phán và tranh luận 1. Họ và tên: Lê Thị Thanh Lưu                       2. Giới tính:Nữ 3. Ngày sinh: 05/12/1974              […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th12
23

Điều chỉnh học phí học viên cao học K27

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;    Căn cứ Quy […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ
Chi tiết