Th8
31

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2023-2024 bậc sau đại học

Phòng Đào tạo kính gửi tới các Thầy/Cô, toàn thể học viên cao học, nghiên cứu sinh  “Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2023-2024 bậc sau đại học”. Kính đề nghị các cán bộ giảng viên, học viên và nghiên cứu sinh lưu ý một số thông tin sau: 1. Thời […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th8
21

Chương trình trao đổi học viên cao học/sinh viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản

Ngày 18/08/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn thông báo số 3028/ĐHQGHN-ĐT về chương trình “Trao đổi học kỳ mùa Xuân tại Đại học Osaka, Nhật Bản năm 2024”. Thông tin chi tiết về chương trình dành cho người học Trường Đại học Công nghệ như sau: 1. Đối tượng tham […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th8
16

Thời khóa biểu dự kiến học kỳ I năm học 2023-2024 bậc sau đại học

Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu dự kiến học kỳ I năm học 2023-2024 bậc sau đại học”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy lưu ý một số thông tin sau: 1. Thời khóa biểu dự kiến […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th8
08

Gia hạn thời gian nộp học bổng Toshiba năm học 2023-2024

Ngày 20/7/2023, Trường ĐH Công nghệ thông báo Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2023-2024 https://uet.vnu.edu.vn/chuong-trinh-hoc-bong-toshiba-nhat-ban-nam-hoc-2023-2024-2/ Theo đó, thời hạn cuối để nộp hồ sơ là trước 8h30 ngày 07/8/2023. Để tạo điều kiện cho người học (do thời gian triển khai học bổng đang trong học kỳ hè), Trường ĐH Công nghệ ra […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th7
31

Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Duy Anh

Tên đề tài luận án: Giải thuật và kiến trúc phần cứng cho mạng nơ ron xung hiệu quả cao 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Anh.               2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 07/05/1990                                […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th7
20

Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2023-2024

Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Tập đoàn Toshiba, Nhật Bản ký ngày 3/7/2023, ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng Toshiba dành cho sinh viên, học viên cao học năm học 2023-2024 như sau: 1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ
Chi tiết
Th7
06

Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Nghĩa Luân

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số kỹ thuật thích ứng miền trong dịch máy thống kê Anh-Việt. 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Nghĩa Luân                                   2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 17/03/1983    […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th7
06

Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thùy Liên

Tên đề tài luận án: Đề xuất giải pháp xấp xỉ và chính xác của điều khiển lưu lượng và đảm bảo độ tin cậy cho chuỗi chức năng dịch vụ trong Ảo hóa chức năng mạng. 1. Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Thùy Liên            2. Giới tính: Nữ                             3. Ngày sinh: 23/7/1988    […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết