Đăng kí đại biểu tham dự hội thảo qua mạng trực tuyến

Thực hiện công văn số 2682/BGDĐ-NGCBQLCSGD ngày 24/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản hồi từ người học về Hoạt động giảng dạy của Giảng viên và công văn số 1496/ĐHQGHN-TCCB ngày 15/5/2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Đăng kí đại […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo, tập huấn
Chi tiết