Kiểm định chất lượng

      Trường Đại học Công nghệ là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động kiểm định chất lượng. Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã thực hiện nhiều đợt đánh giá, kiểm định cấp đơn vị đào tạo và cấp chương trình đào tạo. 1. Kiểm định chất […]

Bởi Tuyết Nga | Kiểm định chất lượng
Chi tiết