Tuyển sinh SĐH của Trường Ritsumeikan University, chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản từ tháng 9/2022

   Trường ĐH Ritsumeikan thông báo: Chương trình tuyển sinh SĐH, các ứng viên nước ngoài (là cựu sinh viên hoặc sinh viên tốt nghiệp trước ngày 25/9/2022) muốn theo học tại Trường ĐH Ritsumeikan, Nhật Bản từ tháng 9/2022 với nguồn học bổng của Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

   Chi tiết như trong file:  Ritsumeikan University 2022 MEXT Scholarship Admissions NoticeThis scholarship.

Bài viết liên quan