Tuyển dụng sinh viên Điện tử viễn thông của công ty COMAS (tuyển nhân viên và thực tập)

Công ty COMAS thông báo các vị trí tuyển dụng để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh như sau:
Các vị trí tuyển dụng:
1, Kỹ thuật viên viễn thông
2, Kỹ sư IBS
3, Nhân viên hồ sơ thầu
4, Nhân viên hồ sơ thiết bị
5, Công tác viên/sinh viên thực tập
Chi tiết xem trong file đính kèm.

Bài viết liên quan