Thông báo chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2017

       Ngày 20/02/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 506/ĐHQGHN-CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội về “chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2017”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
 
        1. Tiêu chuẩn và đối tượng xét chọn
        – Sinh viên đã được nhận học bổng Pony Chung, Hàn Quốc đang học năm
thứ tư hoặc đã tốt nghiệp đại học;
       – Có kết quả học tập đạt từ 3.14 trở lên (tính theo thang điểm 4.0);
       – Có kế hoạch học tập, mục tiêu quyết tâm theo đuổi chương trình;
       – Có sức khỏe và đạo đức tốt;
       – Có đủ điều kiện làm visa.
2. Chương trình đào tạo
       – Thời gian đào tạo: 02 năm (từ 01/9/2017 đến 31/8/2019).
       – Ngành học: xem tài liệu đính kèm.
3. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình
      – Được hỗ trợ 900,000 KRW mỗi tháng, bao gồm tiền nhà ở ký túc xá cho
sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc và tiền sinh hoạt phí.
     – Được cấp vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Hàn Quốc.
     – Được hỗ trợ chi phí in luận văn: 500,000 KRW.
     – Miễn học phí, phí đăng ký.
     4. Hồ sơ đăng ký: theo hướng dẫn tại tài liệu Checklist for Application Documents (Graduate School) được gửi kèm công văn này.
       Tất cả các giấy tờ yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường ĐH Korea năm học 2017, Họ và tên, Ngày sinh, Khoa,Trường, Điện thoại,  Email, Danh mục các loại giấy tờ có trong hồ sơ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
        Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin trên và đăng ký tham dự chương trình nếu đủ điều kiện. Hồ sơ đăng ký của sinh viên ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) trước 11h00 thứ Hai, ngày 13/3/2017

Bài viết liên quan