Thay đổi kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với đại biểu sinh viên đại học hệ chính quy trong Học kỳ II năm học 2017-2018

     Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2017-2018, Phòng Công tác sinh viên xin thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại biểu sinh viên (sau đây gọi tắt là Hội nghị đối thoại) trong Học kỳ II năm học 2017-2018 như sau:

1. Tổ chức triển khai Hội nghị đối thoại

       – 17h00 thứ Tư, ngày 18/4/2018 tại P.212-E3, lãnh đạo Nhà trường sẽ họp với đại diện ban cán sự lớp các lớp Khoá học K60, K61 và K62 (lớp trưởng hoặc lớp phó) để chỉ đạo triển khai kế hoạch đối thoại các cấp.

2. Triển khai sinh hoạt Lớp khoá học

– Từ 19/4/2018 đến 22/4/2018, các lớp khoá học tổ chức sinh hoạt lớp để:

       + Đánh giá tình hình học tập, sinh hoạt của lớp từ đầu năm học tới nay, nêu các vấn đề và những kiến nghị, đề xuất giải pháp với Khoa, với Trường;

+ Cử sinh viên tham gia Hội nghị đối thoại cấp Khoa, cấp Trường (thành phần theo quy định tại Kế hoạch chi tiết);

+ Các nội dung khác nếu Chủ nhiệm khoa yêu cầu.

       – Kết thúc buổi họp Lớp trưởng các lớp tổng hợp Biên bản sinh hoạt lớp Khoá học và danh sách sinh viên tham gia Hội nghị đối thoại cấp Khoa, Trường rồi gửi về các văn phòng Khoa trước 11h00, thứ Hai, ngày 23/4/2018.

3. Tổ chức Hội nghị đối thoại cấp Khoa

       – Căn ý biên bản họp Lớp của các Lớp khoá học thuộc Khoa, từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018, các Ban chủ nhiệm Khoa tổ chức Hội nghị đối thoại cấp Khoa (hình thức, thời gian và địa điểm do Khoa chủ động bố trí) để giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của sinh viên trong phạm vi và quyền hạn của Khoa, đồng thời tiếp tục lấy ý kiến thắc mắc của sinh viên về các vấn đề liên quan đến Nhà trường.

       – Kết thúc Hội nghị đối thoại cấp Khoa, Ban chủ nhiệm Khoa tổng hợp biên bản Hội nghị đối thoại cấp Khoa và danh sách sinh viên dự hội nghị cấp trường cùng các biên bản họp lớp khóa học và gửi về Nhà trường (qua phòng Công tác sinh viên) trước 12h00, thứ Sáu, ngày 4/5/2018.

4. Tổ chức Hội nghị đối thoại cấp Trường

       – Hội nghị Đối thoại cấp Trường được tổ chức vào 18h00 thứ Hai, ngày 14/5/2018 tại Giảng đường 3-G3 (thành phần theo quy định tại phụ lục) để giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của sinh viên liên quan tới các vấn đề do Nhà trường quản lý.

        Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trong năm học 2017-2018. Đề nghị các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo đúng hướng dẫn này. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc gì, đề nghị liên hệ với Nhà trường (qua phòng Công tác sinh viên  – Phòng 104E3) hoặc qua địa chỉ email ngocan@vnu.edu.vn để được giải đáp.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan