Triệu tập sinh viên tham dự chương trình “Học bổng tài năng Samsung – STP 2017”

     Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, đồng thời tăng cường hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm học bổng, Nhà trường phối hợp với Công ty Samsung tổ chức chương trình giới thiệu Học bổng “Tài năng Samsung – STP 2017”.Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực và là cơ hội tốt cho sinh viên năm cuối tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Sinh viên biết thêm nhiều thông tin tuyển dụng và nhu cầu nhân lực của Công ty Samsung trong những năm tới, đặc biệt các em có cơ hội nhận học bổng “Tài năng Samsung” với giá trị 1 suất học bổng lên tới 54 triệu đồng. Để Chương trình đi ra thành công, nhà trường thông báo và DS SV triệu tập tham dự sự kiện theo lịch cụ thể như sau:

Thời gian: 08h45, thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2017

Địa điểm:  Hội trường 3-G3, Trường Đại học Công nghệ

      Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa quan tâm, nhắc nhở các sinh viên được triệu tập tham dự chương trình và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan