Triệu tập sinh viên tham dự Chương trình Giới thiệu Giải thưởng Honda Y-E-S Award 2019

     Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc với doanh nghiệp để tăng khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường, đồng thời hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm các nguồn học bổng để hỗ trợ chi phí học tập, Nhà trường phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức chương trình“Giới thiệu giải thưởng Honda Y-E-S Award 2019”.

Thời gian: 08h30 -10h30, thứ Hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Tòa nhà Sunwah, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy

Nội dung:

+ Thông tin về Giải thưởng Honda Y-E-S 2019;

+ Văn hoá và môi trường làm việc tại Honda Việt Nam;

+ Giao lưu với các sinh viên đã được Giải thưởng Honda Y-E-S các năm trước.

      Giải thưởng Honda Y-E-S đã được triển khai nhiều năm và Trường Đại học Công nghệ là một trong những đơn vị có rất nhiều sinh viên đạt được Giải thưởng này (có những năm trong 10 gương mặt sinh viên toàn quốc được trao giải thì có tới 5 sinh viên Trường Đại học Công nghệ). Tiếp tục phát huy truyền thống trên, Nhà trường triệu tập các sinh viên có tên dưới đây (Danh sách những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc được coi là sinh viên tiềm năng của Giải thưởng này trong năm 2019) tới tham dự Chương trình trên. Đồng thời, Nhà trường cũng thông báo rộng rãi tới toàn thể sinh viên, các sinh viên quan tâm tới Chương trình có thể đến tham dự Chương trình.

     Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Viện, Bộ môn nhắc nhở các sinh viên được triệu tập tới tham dự Chương trình đầy đủ, theo đúng thông báo triệu tập, đồng thời thông tin rộng rãi cho sinh viên trong toàn đơn vị biết về Chương trình để có thể đến tham dự khi có nhu cầu.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan