TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH NGÀNH CNTT, ĐTVT

     Tổng Công ty mạng lưới Viettel đang mở đợt tuyển dụng số lượng lớn thực tập sinh của ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông.

1. Ngành Công Nghệ thông tin

– Kỹ sư dữ liệu lớn (Big Data Engineer): https://bit.ly/van_hanh_khai_thac_Big_Data

Kỹ sư giải pháp kiến trúc Cloud: https://bit.ly/Giai_phap_kien_truc_cloud

Kỹ sư IPhttps://bit.ly/__IP

Kỹ sư phát triển phần mềm: https://bit.ly/Phat_trien_phan_mem

Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu (DBA): https://bit.ly/Quan_tri_co_so_du_lieu

Kỹ sư vận hành khai thác Big Data: https://bit.ly/van_hanh_khai_thac_Big_Data

Kỹ sư VHKT hệ thống CNTT, viễn thông (truyền dẫn quang, IP, mạng di động, truyền hình): https://bit.ly/He_thong_CNTT

2. Ngành Điện tử viễn thông

– Kỹ sư thiết kế cơ điện (DS): https://bit.ly/Ky_su_co_dien

– Kỹ sư Thiết kế triển khai giải pháp mạng IP (DS): https://bit.ly/Thiet_ke_giai_phap_mang

– Kỹ sư Thiết kế triển khai mạng lõi (DS): https://bit.ly/Thiet_ke_mang_loi_DS

– Kỹ sư thiết kế triển khai truyền hình DS: https://bit.ly/Ky_su_thiet_ke_trien_khai_truyen_hinh

– Kỹ sư Tối ưu vô tuyến mạng 2G, 3G, 4G: https://bit.ly/Toi_uu_vo_tuyen_mang

3. Yêu cầu chung

  • Đang học đại học chính quy chuyên ngành ĐTVT và CNTT.
  • Điểm GPA/CPA trung bình đạt 2.5 trở lên.

4. Quyền lợi

  • Lương thực tập lên đến 5.000.000 VNĐ/1 tháng.
  • Trợ cấp ăn trưa.

5. Hồ sơ ứng tuyển Thực tập sinh

  • Ứng viên gửi CV ứng tuyển theo đường link tương ứng với từng vị trí ở trên.

Trân trọng thông báo

Bài viết liên quan