Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Dư Phương Hạnh

       Tên đề tài luận án:   Nâng cao hiệu năng xử lý giao tác trong kho dữ liệu không gian

Họ và tên:   Dư Phương Hạnh                                          Giới tính: Nữ

Ngày sinh:  29/05/1979                                                    Nơi sinh:  Hà Nội

       Quyết định công nhận NCS số 1138/QĐ-CTSV ngày 18/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin                   Mã số: 9480104.01    

Tên đề tài luận án:   Nâng cao hiệu năng xử lý giao tác trong kho dữ liệu không gian

Cán bộ hướng dẫn:   PGS.TS. Nguyễn Hải Châu, Trường Đại học Công nghệ

                                         PGS.TS. Nguyễn Kim Khoa, Trường ĐH Quebec, Canada

       Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Dư Phương Hạnh

Bài viết liên quan