Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Bùi Thị Hồng Nhung

    Tên đề tài luận án: Kỹ thuật khai phá mẫu dẫy và mẫu thứ tự bộ phận trong khai phá quy trình.

    Họ và tên:   Bùi Thị Hồng Nhung                                    Giới tính: Nữ

    Ngày sinh:  25/04/1979                                                    Nơi sinh:  Hà Nội

    Quyết định công nhận NCS số 642/QĐ-CTSV ngày 15/09/2014  của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

    Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin                   Mã số: 9480104.01    

    Tên đề tài luận án: Kỹ thuật khai phá mẫu dẫy và mẫu thứ tự bộ phận trong khai phá quy trình.

    Cán bộ hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Trí Thành, Trường ĐH Công nghệ.

    Cán bộ hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Cẩm Tú, Trường ĐH Bắc Kinh.

     Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Bùi Thị Hồng Nhung

Bài viết liên quan