Tóm tắt LATS của NCS Nguyễn Ngọc Vũ

      Tên đề tài luận án:   Kỹ thuật nâng cấp ontology khí hậu Việt Nam dựa trên nguồn tài nguyên Web.

      Họ và tên:   Nguyễn Ngọc Vũ                                          Giới tính: Nam

      Ngày sinh:  17/10/1982                                                    Nơi sinh:  Thái Bình

      Quyết định công nhận NCS số 985/QĐ-CTSV ngày 04/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

      Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin                   Mã số: 9480104.01    

      Tên đề tài luận án:   Kỹ thuật nâng cấp ontology khí hậu Việt Nam dựa trên nguồn tài nguyên Web.

      Cán bộ hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Hải Châu, Trường Đại học Công nghệ

      Cán bộ hướng dẫn phụ: PGS.TSKH. Nguyễn Anh Linh, Trường ĐH Tổng hợp Vác-sa-va, Ba Lan

      Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Vũ

Bài viết liên quan