THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020

    Trong năm 2020, Trường Đại học Công nghệ tuyển sinh sau đại học hai đợt vào tháng 4 và tháng 9. Thông tin tuyển sinh đợt 1 như sau.

1. Đào tạo Thạc sĩ

  • Chuyên ngành tuyển sinh:
STT Khoa Chuyên ngành đào tạo
1 Khoa Công nghệ Thông tin An toàn thông tin
Kỹ thuật phần mềm
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Hệ thống thông tin
Khoa học máy tính
2 Khoa Điện tử Viễn thông Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật viễn thông

     Ghi chú: Các chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano, Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật cơ điện tử chỉ tuyển sinh đợt 2 (tháng 9).

  • Đăng ký dự thi:

 –     Các bước đăng ký:

       Bước 1: Đăng ký trực tuyến trên phần mềm tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn

       Bước 2: Trường ĐHCN xác nhận thông tin hồ sơ dự thi với thí sinh

       Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí dự thi và Trường ĐHCN xác nhận hồ sơ đủ điều kiện dự thi

–      Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 10/01/2020 đến 17h00 ngày 27/03/2020.

  • Môn thi, các mốc thời gian:
  • Thời gian thi: các ngày 11 và 12/04/2020.
  • Lịch thi chi tiết:
Công việc Thời gian
Tập trung thí sinh, thi môn Cơ bản (Đánh giá năng lực) Sáng thứ Bảy, 11/04/2020
Thi môn Cơ sở Chiều thứ Bảy, 11/04/2020
Thi môn Ngoại ngữ Sáng Chủ nhật, 12/04/2020
  • Ghi chú: Môn thi cơ sở có thể là Tin học cơ sở (với các chuyên ngành thuộc Khoa Công nghệ Thông tin) hoặc Kỹ thuật điện tử số (với các chuyên ngành thuộc Khoa Điện tử – Viễn thông).
  • Các thông tin khác: về điều kiện dự thi, miễn thi ngoại ngữ, đối tượng và chính sách ưu tiên, lệ phí thi, … có chi tiết tại Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

2. Đào tạo Tiến sĩ

  • Chuyên ngành tuyển sinh:
STT Khoa Chuyên ngành đào tạo
1 Khoa Công nghệ Thông Kỹ thuật phần mềm
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Hệ thống thông tin
Khoa học máy tính
2 Khoa Điện tử Viễn thông Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật viễn thông
3 Khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ Nano Vật liệu và linh kiện nano
4 Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa Cơ kỹ thuật
  • Đăng ký dự thi

– Các bước đăng ký:

Bước 1: Đăng ký trực tuyến trên phần mềm tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn

Bước 2: Thí sinh nộp hồ sơ bản cứng cho Nhà trường và nộp lệ phí dự thi

Bước 3: Trường ĐHCN xác nhận hồ sơ đủ điều kiện dự thi

– Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 10/01/2020 đến 17h00 ngày 27/03/2020.

Hồ sơ bản cứng chi tiết

  • Phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian:

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển (đánh giá hồ sơ chuyên môn).

– Thời gian đánh giá hồ sơ chuyên môn: Từ ngày 11 đến 24/04/2020.

Địa chỉ liên hệ

       Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
       Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

       Điện thoại: (024) 3754 7810

       Email: daotaosdh_dhcn@vnu.edu.vn

       Website: https://uet.vnu.edu.vn  mục Tuyển sinh.

       https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Bài viết liên quan