Thực hiện tiến trình học tập của NCS các khóa QH-2018, QH-2019

     Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc ĐHQGHN và hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo tiến sĩ, Phòng Đào tạo (P.ĐT) kính gửi đến các Khoa trong trường và các nghiên cứu sinh (NCS) khóa QH-2018, QH-2019 về việc thực hiện tiến trình học tập của NCS (Kế hoạch đào tạo, Thông tin về tiến trình đào tạo của NCS). Tiến trình học tập của NCS sẽ bao gồm các nội dung đào tạo và các mốc thời gian phải thực hiện từng nội dung, do đó P.ĐT kính đề nghị:

1. Đối với các Khoa

  • Các Khoa thông báo tới NCS khóa QH-2018, QH-2019 về việc thực hiện tiến trình học tập của NCS dựa trên Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN.
  • Các Khoa hỗ trợ NCS thực hiện đầy đủ các nội dung đã được đề ra trong tiến trình học tập.

    2. Đối với nghiên cứu sinh

  • NCS cần nghiên cứu kỹ Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN và các mốc thời gian, các nội dung cần thực hiện trong tiến trình học tập để đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung.
  • Nếu nội dung nào NCS chưa thực hiện đúng mốc thời gian quy định đề nghị NCS liên hệ trực tiếp với Khoa chuyên môn hoặc liên hệ với chuyên viên Tạ Hồng Hạnh – P.ĐT (37547810, * hanhth@vnu.edu.vn) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan