Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Nghĩa Luân

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu thích ứng miền trong dịch máy thống kê Anh-Việt

Họ và tên:               Phạm Nghĩa Luân                                         Giới tính: Nam

Ngày sinh:              17/03/1983                                                    Nơi sinh:  Hải Phòng

Quyết định công nhận NCS số 642/QĐ-CTSV ngày 15/09/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin                               Mã số: 9480104.01    

Tên đề tài luận án:   Tối ưu phần mềm nhúng trên bộ xử lý đa nhân

Cán bộ hướng dẫn chính: TS. Nguyễn Văn Vinh, Trường ĐH Công nghệ

Cán bộ hướng dẫn phụ: TS. Phạm Việt Thắng, VU University Medical Center, Hà Lan

Tóm tắt luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Nghĩa Luân

 

Bài viết liên quan