Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Hữu Phúc

Tên đề tài luận án:   Tối ưu phần mềm nhúng trên bộ xử lý đa nhân

Họ và tên:   Bùi Hữu Phúc                                                Giới tính: Nam

Ngày sinh:  18/09/1980                                                    Nơi sinh:  Hải Dương

Quyết định công nhận NCS số 642/QĐ-CTSV ngày 15/09/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật phần mềm                 Mã số: 9480103.01    

Tên đề tài luận án:   Tối ưu phần mềm nhúng trên bộ xử lý đa nhân

Cán bộ hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Cán bộ hướng dẫn phụ: TS. Lê Quang Minh, Viện Công nghệ thông tin, ĐHQGHN

Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Hữu Phúc

Bài viết liên quan