Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Khắc Thuận

       Tên đề tài luận án:   Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ kim loại quý có kích thước nano

Họ và tên:   Nguyễn Khắc Thuận                                    Giới tính: Nam

Ngày sinh:  15/10/1985                                                    Nơi sinh:  Hà Nội

       Quyết định công nhận NCS số 1138/QĐ-CTSV ngày 18/12/2013  của Hiệu trưởng rường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chuyên ngành đào tạo: Vật liệu và linh kiện nano                   

Mã số: Đào tạo thí điểm

Tên đề tài luận án:   Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ kim loại quý có kích thước nano

Cán bộ hướng dẫn:   PGS.TS. Hoàng Nam Nhật, Trường ĐH Công nghệ

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Khắc Thuận

 

 

Bài viết liên quan