Thông báo phúc khảo

CÁC THÍ SINH LÀM THỦ TỤC PHÚC KHẢO  BÀI THI  TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019
TỪ NGÀY 15/10/2019 ĐẾN NGÀY 25/10/2019 TẠI PHÒNG 105-E3, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
(không phúc khảo bài THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC)

Đon phuc khao TS SDH dot 2_2019

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3754 7810; Email: daotaosdh_dhcn@vnu.edu.vn

Website: https://uet.vnu.edu.vn  mục Tuyển sinh.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan