Thông báo nộp minh chứng về năng lực ngoại ngữ để đủ điều kiện công nhận trúng tuyển trong kỳ thi TS SĐH đợt 2 năm 2022

Trường ĐHCN thông báo về việc nộp minh chứng về năng lực ngoại ngữ để đủ điều kiện công nhận trúng tuyển trong kỳ thi TS SĐH đợt 2 năm 2022 đối với thí sinh dự thi bậc thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tin chi tiết thí sinh theo dõi tại đây

Bài viết liên quan