Thông báo nghỉ học ngày 20/11

     Hướng tới Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo:

  • Toàn thể giảng viên và người học nghỉ ngày 20/11 để tham dự các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017;
  • Lịch dạy bù sẽ do giảng viên phối hợp với Phòng Đào tạo bố trí vào thời gian thích hợp.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan