Quyết định về việc phê duyệt danh sách sinh viên vào học ngành Kỹ thuật Robot năm 2018

        Danh sách 63 sinh viên (kèm theo) đã trúng tuyển vào nhóm ngành Máy tính và Robot (CN2) vào học ngành Kỹ thuật Robot, Trường Đại học Công nghệ trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2018.

Bài viết liên quan