Quyết định về việc phê duyệt danh sách sinh viên vào học ngành Kỹ thuật máy tính năm 2018

           Danh sách 141 sinh viên (kèm theo) đã trúng tuyển vào nhóm ngành Máy tính và Robot (CN2) vào học ngành Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Công nghệ trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2018.

Bài viết liên quan