Quyết định về việc phê duyệt danh sách sinh viên vào học chương trình đào tạo Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản năm 2018

        Danh sách 74 sinh viên (kèm theo) đã trúng tuyển vào nhóm ngành Công nghệ thông tin (CN1) vào học chương trình đào tạo Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, Trường Đại học Công nghệ trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2018.

Bài viết liên quan