Nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020, học phí ngoài giờ và các khoản nợ (nếu có) của NCS, HVCH

     Trong Học kì I năm học 2019-2020, Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí niên chế; học phí học ngoài giờ của học viên cao học và nghiên cứu sinh các khoá K21 đến K26; ngoài ra hiện nay vẫn còn một số học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là người học) còn có các khoản nợ học phí. Nhà trường thông báo:

     1. Người học có tên trong danh sách Nghiên cứu sinh, Học viên cao học phải thực hiện nghĩa vụ nộp học phí cho Nhà trường qua tài khoản BIDV mà Nhà trường đã mở cho học viên từ đầu khóa học (lưu ý: số dư tài khoản phải lớn hơn số tiền cần nộp ít nhất 50.000đ) trong khoảng thời gian từ thứ Hai ngày 14/10/2019 đến hết thứ Sáu ngày 01/11/2019. Nếu có thắc mắc về số tiền phải nộp, đề nghị liên hệ tại phòng 101 E3 (bộ phận thu học phí).

     2. Sau thứ Sáu ngày 01/11/2019, người học nào vẫn chưa thực hiện nộp học phí theo yêu cầu sẽ không được dự thi các học phần đã học trong học kỳ I năm học 2019-2020 (đối với học viên cao học), không được báo cáo tiến độ (đối với nghiên cứu sinh) đồng thời không được xét các loại học bổng, không được cung cấp các dịch vụ tại Trường.

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan