Nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019 và các khoản nợ (nếu có) của sinh viên đại học hệ chính quy

    Nhà trường đã ban hành các quyết định về việc thu học phí học lần đầu, học phí học bằng kép, học phí học lại, học cải thiện điểm của sinh viên đại học hệ chính quy các khóa QH-(2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), trong học kỳ II năm học 2018-2019, nay Nhà trường thông báo về thời hạn, hình thức nộp như sau:

    Sinh viên các khóa QH-(2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) nộp các khoản nợ của học kỳ trước (nếu có) và học phí học kỳ II năm học 2018-2019, học phí học lại, học cải thiện điểm, học tự chọn tự do, … thông qua tài khoản BIDV của cá nhân mà Nhà trường đã mở cho sinh viên từ đầu khóa học, từ ngày 16/4/2019 đến hết ngày 03/5/2019. Phòng KHTC có Danh sách thu gửi kèm thông báo để sinh viên kiểm tra, nếu có thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ tại Phòng 101B-E3 để đối chiếu trước khi nộp tại Ngân hàng.

    Lưu ý: – Số tiền trong tài khoản phải lớn hơn số tiền cần nộp ít nhất 50.000đ (để duy trì tài khoản tại Ngân hàng).

            – Sinh viên khóa QH-2018 sẽ được trả số tiền lệ phí nhập học đầu năm (tương ứng số tiền là 108.225đ) bằng hình thức trừ trực tiếp vào phần học phí phải nộp trong năm học.

            – Sinh viên khóa QH-2012, sinh viên hệ bằng kép và các sinh viên chưa có tài khoản Ngân hàng thì nộp học phí trực tiếp bằng tiền mặt tại phòng 101B-E3.

     Quá thời hạn trên, nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (bao gồm cả nợ cũ và học phí của học kỳ II năm học 2018-2019) đối với Nhà trường sẽ bị áp dụng một trong các hình thức xử lí sau đây:

     1. Nộp muộn trong khoảng từ 04/5/2019 đến hết ngày 09/5/2019 thì sẽ bị trừ điểm rèn luyện (05 điểm) trong học kỳ II năm học 2018-2019.

     2. Nộp muộn trong khoảng thời gian từ 10/5/2019 đến trước ngày 14/5/2019 sẽ bị hạ một bậc điểm rèn luyện (tương đương 10 điểm) trong học kỳ II năm học 2018-2019.

     3. Sau ngày 14/5/2019 mà sinh viên vẫn không nộp học phí thì sẽ bị đưa vào danh sách cấm thi tất cả các học phần của học kỳ II năm học 2018-2019.

      4. Kết thúc kỳ thi học kỳ II mà sinh viên vẫn không nộp học phí sẽ không được đăng ký học ở học kỳ tiếp theo.

      Ghi chú: Sinh viên sẽ phải hoàn thành tất cả các khoản nợ (nếu có) và học phí của học kỳ II năm học 2018-2019. Nhà trường chỉ cho phép các sinh viên (Danh sách SV được lùi thời hạn nộp học phí) đã có đơn xin lùi thời hạn nộp học phí được nộp học phí muộn (tối đa đến ngày 08/5/2019).

      Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan