Nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018, học phí ngoài giờ và các khoản nợ (nếu có) của NCS, HVCH

   Nhà trường đã có thông báo về thời hạn thu học phí học phí niên chế; học phí học ngoài giờ của học viên cao học và nghiên cứu sinh (HVCH/NCS) các khoá K22, K23 và K24; học phí trong thời gian đào tạo kéo dài của các nghiên cứu sinh khóa K20, K21 và học viên cao học khóa K22, theo đó, thời hạn để các HVCH/NCS nộp học phí, thông qua tài khoản BIDV mà Nhà trường đã mở cho HVCH/NCS từ đầu khóa học, trước thứ Năm, ngày 19/4/2018.

   Tính đến hết ngày 09/5/2018, vẫn còn HVCH/NCS chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí trong học kỳ II năm học 2017-2018.

   Đề nghị các HVCH/NCS, có tên trong các danh sách (HVCH K22 nợ HP_5.2018; HVCH K23 nợ HP_5.2018HVCH K24 nợ HP_5.2018NCS K20 nợ HP_5.2018NCS K21 nợ HP_5.2018NCS K22 nợ HP_5.2018NCS K23 nợ HP_5.2018NCS K24 nợ HP_5.2018), hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí và các khoản nợ (nếu có), thời hạn là trước thứ Tư ngày 16/5/2018.

    Trong thời gian quy định trên, đề nghị HVCH/NCS liên hệ nộp học phí trực tiếp bằng tiền mặt tại phòng 101B-E3.

    Quá thời quy định trên, nếu HVCH/NCS nào vẫn chưa thực hiện nộp học phí theo yêu cầu sẽ không được dự thi các học phần đã học trong học kỳ II, năm học 2017-2018 (đối với học viên cao học), không được báo cáo tiến độ (đối với nghiên cứu sinh) đồng thời không được xét các loại học bổng, không được cung cấp các dịch vụ tại Trường.

    Kết thúc kỳ thi học kỳ II mà HVCH/NCS vẫn không nộp học phí sẽ không được đăng ký học ở học kỳ tiếp theo.

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan