Nộp học phí học kì II, năm học 2019-2020

    Trong học kì II năm học 2019-2020, Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí của các sinh viên hệ chuẩn/hệ CLC TT23/bằng kép (sau đây gọi là người học) và Quyết định về việc giảm 5% học phí của học kỳ II năm học 2019-2020 do tác động của dịch covid – 19.  

     Nhà trường thông báo về hình thức và thời hạn nộp học phí và các khoản nợ (nếu có) của các sinh viên hệ chuẩn/hệ CLC TT23/bằng kép/sinh viên trường ngoài (sau đây gọi là người học) (HP K2-19-20_SV CLC TT23, HP K2-19-20_SV hệ chuẩn) như sau:

I. Hình thức nộp

       Người học nộp học phí qua Ngân hàng theo 1 trong 2 cách sau:

     1. Người học nộp vào tài khoản (TK) cá nhân của người học mở tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, số dư tối thiểu là 50.000 đồng + số tiền phải nộp theo danh sách.

      2. Người học có thể chuyển khoản trực tiếp vào TK thu học phí của Nhà trường theo thông tin như sau:

– Tên người nhận: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

– Số Tài khoản: 215 100 014 091 00

– Ngân hàng BIDV, chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

– Nội dung bắt buộc: Mã người học. Họ tên. Nộp HP K2-19-20.

II. Thời hạn nộp: từ 22/5/2020 đến 05/6/2020.

       Nếu có thắc mắc về số tiền phải nộp, đề nghị liên hệ tại phòng 101 nhà E3 (bộ phận thu học phí).

     Nếu sinh viên có khó khăn về mặt tài chính không nộp học phí được đúng thời hạn trên thì phải làm đơn xin nộp học phí muộn (theo mẫu trên Website Nhà trường) và nộp tại Phòng Công tác sinh viên trong khoảng thời gian từ ngày 22/5/2020 đến hết ngày 27/5/2020, sinh viên chỉ được cho phép lùi thời hạn nộp học phí muộn nhất đến ngày 19/6/2020.

     Đề nghị sinh viên nộp học phí đúng thời hạn.

     Quá thời hạn trên, nhà trường sẽ thu trực tiếp tại phòng 101B-E3, sinh viên nộp muộn học phí sẽ bị áp dụng một trong các hình thức xử lí sau đây:

      1. Nộp trong khoảng từ 06-10/6/2020 thì sẽ bị trừ điểm rèn luyện (05 điểm) trong học kỳ II năm học 2019-2020.

     2. Nộp muộn trong khoảng thời gian từ 11-15/6/2020 sẽ bị hạ một bậc điểm rèn luyện (tương đương 10 điểm) trong học kỳ II năm học 2019-2020.

    3. Sau ngày 15/6/2020, sinh viên vẫn không nộp học phí thì sẽ bị đưa vào danh sách cấm thi tất cả các học phần của học kỳ II năm học 2019-2020.

     4. Kết thúc kỳ thi học kỳ II mà sinh viên vẫn không nộp học phí sẽ không được đăng ký học ở học kỳ tiếp theo.

      Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan